HEIM /

high_five712.jpg

Kultur og idrett – raust og inkluderande samfunn

Det gode oppvekstmiljøet skapar vi i fellesskap. Ulsteinsamfunnet er kjent for å skape gull av gråstein. Idretten og den frivillige dugnadenhar vore viktige pådrivarar for å skape denne kulturen. Desse verdiane ønsker vi å bygge vidare på.

Ulstein Arbeidarparti vil

  • framleis arbeide for eit mangfaldig kultur og idrettsliv for barn og unge
  • gi gratis bading i Ulsteinbadet til alle born under 6 år
  • framleis behalde gratis hall-leige for lag og organisasjonar på vekedagar
  • framleis arbeide for utbygging av turstiar og styrke turtrimmen Stikk UT 
  • leggje tilrette for at dei etablerte turstiane og friluftsområda blir sosiale møteplassar med naturopplevingar og aktivitetsmoglegheiter
  • leggje til rette for parkering ved turstiane, Tufteparken i Bugarden og ved sykkelparken på Hofset
|