HEIM /

alle_i_sirkel_med_logo242.jpg

Ein god barndom og trygg oppvekst for alle

Alle barn og unge skal oppleve at det er godt å vekse opp i Ulstein kommune. Vi skal gi barna det beste grunnlaget for å bli framtida sine innbyggarar. Då må vi ha skular og barnehagar med plass til alle, som er framtidsretta, har god kvalitet og eit godt skulemiljø.

Ulstein Arbeidarparti går til val på å bevare og vidareutvikle skulestrukturen vi har i dag, og ei satsing på ny kommunal barnehage. Vi skal ha nullvisjon mot mobbing og ei vidare satsing på MOT. Ulstein Arbeidarparti satsar på framtida vår.

Ulstein Arbeidarparti vil

  • fornye og utvide barneskulen i sentrum for å sikre eit trygt læringsmiljø •
  • bevare dagens skulestruktur
  • sørge for at den neste kommunale barnehagen skal byggjast ved Gjerdsbakkane i Hasund krins
  • fortsette med gratis frukost på ungdomsskulen
  • ha ein nullvisjon mot mobbing og fortsette å vere eit lokalsamfunn med MOT
  • fortsette det gode arbeidet med lærlingplassar, med visjon om minst 2 lærlingar pr. 1000 innbyggar
  • ha oppdaterte digitale verktøy til alle elevar i Ulsteinskule
|